vårens event 2022
vårens event 2022

About Astrology!

Vi välkomnar ”The American Akashic Astrologer and Healer Jeremy R. Werner”, som kommer att inspirera och vägleda oss i denna tid.

Sedan tidernas begynnelse har människan blickat mot natthimlen och tolkat planeternas och stjärnornas rörelser och mönster för att få nya insikter och förutse framtiden. En urtida konst som fascinerar många!

jeremy werner föreläser

Jeremy R. Werner

In his talk, Jeremy will open the Akashic Records for the group and then teach us about the basic principles of astrology. He’ll also discuss important astrological aspects affecting us throughout this year and lead a meditation to connect with these cosmic forces, helping us to understand first-hand the meaning of astrology.

Jeremy R. Werner, L.Ac., CST is a licensed acupuncturist, craniosacral therapist, energy healer and Akashic Astrologer living outside of Sedona, Arizona. He has been a professional astrologer since 2014 and offers Akashic Astrology, a combination of Akashic Record Reading and Western Astrology. He has also studied Traditional Horary Astrology and became a Certified Horary Astrology Practitioner in 2014.

Golden Circles Network Änglar, Guider Vild Magi

Golden Circles Network är en mötesplats, ett oberoende medlemsnätverk med inriktning på personlig utveckling. Genom inspiration och kunskap utvecklas medlemmarna i sin egen riktning.