Personlig utveckling

{

Andlighet handlar om kontakten med sig själv.

Alla växer fritt och på sitt eget sätt, eftersom alla har olika intresseområden.

Överallt i massmedia och i världen pratas det om personlig utveckling. Personlig utveckling leder oss framåt i livet både privat och i karriären. Jag har jobbat med min personliga utveckling genom åren, och det ledde mig fram till att inse att personlig utveckling även går hand i hand med vår andliga utveckling. För hur mycket vi än utvecklar oss personligen för att fylla alla livets syften inom det personliga och arbetslivet, så inser man till sist att man måste utveckla sig även på ett djupare plan, för att kunna nå sina framgångar även i sitt yrke. Ju högre man når i arbetslivet, desto djupare behöver man gå för att finna sin egen styrka genom andligheten.

”Personlig utveckling leder oss framåt i livet”

För mig är andlighet allt som inspirerar och utvecklar oss på ett spirituellt plan. All form av andlighet ska vara tillåtande. Alla ska få tro på vad dem vill. Vi lämnar det fritt att söka sig fram till sina egna svar och sanningar. För alla har nog sin egen definition eller egna tankar om vad det handlar om.

Vi har alla våra egna erfarenheter som har väckt vårt intresse. Det finns egentligen inga rätt eller fel. Du får tycka och tänka som du vill. Andlighet handlar om kontakten med sig själv, på alla plan, även det djupaste inre planet. Det handlar om att finna sin egen sanning, sin egen väg i livet.

I det här nätverket inspirerar vi varandra till eftertanke, genom att dela med oss av våra egna insikter och erfarenheter. Vi håller diskussioner om allt som är andlighet. Alla växer fritt och på sitt eget sätt, för alla har ju olika intresseområden. Ofta leder ett intresse till ett annat. Ett som sedan för oss vidare i vår utveckling och inspirerar oss till ännu en riktning, en ny, som vi först inte varit inne på. Det är just därför som det är så viktigt att vi alla är fria.

Nätverket har egentligen inte någon begränsning. Det finns så otroligt mycket kunskap att ösa ur och ju mer öppna vi är, desto mer ger vi oss själva en chans att finna vår egen väg i vårt växande. För det som passar mig, behöver ju nödvändigtvis inte passa dig, och tvärt om. Vad tror du?