Om GC Network

Golden Circles Network är ett medlemsnätverk med inriktning på personlig utveckling. Det här är en inspirerande plattform för alla som vill fortsätta, ha ett sammanhang och mötesplats för sin personliga utveckling.

På en mer avancerad nivå handlar personlig utveckling bland annat om vår andliga utveckling. Den andliga utvecklingen och att förstå livets stora frågor är avgörande för allas vår fortsättning.
Vi träffas regelbundet under olika former. Förutom att jag ser till att bjuda in inspirerande människor inom olika områden som får dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, så kommer även jag att dela med mig av mina egna. Jag vill inspirera kring frågor som kan göra skillnad för dig. För vi kan bara inspirera varandra, sedan behöver vi själva förstå vad som är rätt, för vår egen fortsättning och utveckling. I den processen behöver vi varandra, så vi kommer också att mötas i olika så kallade GC Forum, för inspirerande och givande erfarenhetsutbyte.

 

Det erbjuds inspiration inom en bredd av ämnes- och intresseområden, från människor med egen erfarenhet, som är sakkunniga/experter inom sina områden. Vi blandar världens alla kunskaper och ser till att inte lägga någon begränsning, då vi alla har olika intresseområden och infallsvinklar i livet. Vi kommer till exempel att beröra områden som: hälsa och livsstil, mat och näring, träning, mindfulness och meditation, affirmation, hur man manifesterar sina mål och drömmar och mycket mer. En blandning av västerländsk- och österländsk kunskap, andra erfarenheter och vetenskapliga studier. Detta och mycket mer kommer du att ta del av.

Jag vill veta vad du är intresserad av, din röst är viktig. För att även kunna ta in dina ämnesområden i agendan.

 

GC FORUM

Det finns möjlighet att delta i en eller flera GC Forum, att i mindre grupp mötas för inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion.
Varje GC Forum Grupp har maximalt 7 deltagare, för att få den lilla gruppens styrka i samtalen. Varje grupp följs åt under ett medlemsår och träffas vid 8 tillfällen. Samtalen sker i förtroende och under sekretess.

GC Forum Konceptet är kärnan i Nätverket. Förutom de stora Eventen så möts de som vill i mindre grupper, sk GC Forum. Oavsett hur stora vi blir, kommer vi alltid att gruppera oss. Varje grupp följs åt under ett medlemsår, och varje medlem utvecklas i sin egen riktning, i den takt som passar för varje individs mål och drömmar.
I mitten av året möts alla grupper för erfarenhetsutbyte under en halvdag, en sk GC Forum Dag. Här delar grupperna med sig till varandra av det som givit insikter, perspektiv och växande. Därmed får alla grupperna ny energi, med nya perspektiv att ta med i sin fortsättning, resten av medlemsåret. 

Det finns nu två olika Forumgrupper inom Konceptet, den ena ‘GC Forum Freedom’, som bygger på det Fria samtalet, den andra heter ‘GC Forum Spiritual’ och är samtal med Andliga Teman.

GC FORUM FREEDOM

Grundidén är att dialogen är öppen. Man pratar om det som är aktuellt, och har samtal utifrån den specifika individen och dess behov. Därmed vet man aldrig vad varje möte har i sin linda. Det är ju det som är det fina och kraftfulla. För det handlar om var och ens personliga utveckling, som är avgörande för var och ens fortsättning. Genom att dela med dig av just dina erfarenheter och insikter, och samtidigt vara lyhörd för andras, skapas ett samtal och en vid, öppen diskussion. Samtalet är fritt och kan beröra alla områden inom det personliga området.

GC FORUM SPIRITUAL

Inför varje möte så väljer Gruppledaren Andliga teman för mötet. Dessa teman leder in till djupa och unika samtal. Det är varje individ och gruppen tillsammans som skapar samtalet och det är det som är poängen. Men till skillnad från Freedom grupperna så presenteras teman, likt ett smörgåsbord inom det andliga området. Vissa gånger kan det vara ett område som du vid första anblick inte tror att du är intresserad av, men som kan visa sig ge dig ett nytt perspektiv och ny information som du kan använda på nytt sätt, i ditt liv och arbete.

Det som är gemensamt för både ’Freedom’ och ’Spiritual’ Grupperna, är att du plockar upp det du vill och det du behöver. Du behöver inte tro, tycka och känna som någon annan. Det är ju ändå inte det som är poängen. Men genom att ta in och inspireras av någon annans historia, erfarenhet och kunskap kan det leda in på ett nytt spår, ett nytt område, och ge utveckling där du just nu befinner dig. Det kan ge en fin stund till eftertanke och reflektion. Med nytt perspektiv in i ett område, som du kanske redan vet mycket om, rent av är expert inom, kan ge utveckling, för vi är aldrig färdiga.

 

GC MAGAZINE

GC Magazine är Nyhetsbrevet och Temamagasinet exklusivt för medlemmar och ges ut 8 gånger per år.

I varje nummer finner man senaste nytt från Nätverket, olika Teman, Praktiska övningar samt Gästkrönikor.

Jag vill erbjuda en bredd av ämnesområden presenterat över året, då vi  alla har olika intresseområden.
Information, kan ge ny förståelse och ett nytt perspektiv in i livets olika områden. Med djupare förståelse leder vi oss själva, kanske in på en ny väg, i vårt sökande och utveckling. Ibland kan en övning ge en fördjupning inom områden där man redan har ett stort intresse. Det kan ge nya perspektiv, som kan vara avgörande i ditt växande, din personliga utveckling. Sen behöver vi själva förstå och prova, göra det på vårt eget sätt. Låt dig inspireras.

Nätverkets Grundare

Mitt namn är Maria Mattsson, jag är författare till boken: ’Livsformen – Så får du ut mer av livet’ och till Business Konceptet: ’A Business Formula’. Efter att jag publicerade boken har jag ägnat min tid till att nå ut till fler; genom att möta människor i föreläsningar, workshops och i individuell handledning. Parallellt har jag fortsatt mitt skrivande.

Jag inspirerar utifrån mina insikter från mitt liv, min entreprenörsbakgrund samt alla erfarenheter från att ha arbetat i ledande befattningar i 25 år.

Det finns inget nätverk av det här slaget idag. Det här är det nätverk som jag själv behöver och vill vara en del av.

Maria Mattsson
Grundare
Golden Circles Network

Kontakt

GC Network
Box 24 204
104 51 Stockholm

Mail: info@gcnetwork.se