Om GC Network

Golden Circles Network är ett medlemsnätverk med inriktning på personlig utveckling. Det här är en inspirerande plattform för alla som vill fortsätta, ha ett sammanhang och mötesplats för sin personliga utveckling.

På en mer avancerad nivå handlar personlig utveckling bland annat om vår andliga utveckling. Den andliga utvecklingen och att förstå livets stora frågor är avgörande för allas vår fortsättning.
Vi träffas regelbundet under olika former. Förutom att jag ser till att bjuda in inspirerande människor inom olika områden som får dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, så kommer även jag att dela med mig av mina egna. Jag vill inspirera kring frågor som kan göra skillnad för dig. För vi kan bara inspirera varandra, sedan behöver vi själva förstå vad som är rätt, för vår egen fortsättning och utveckling. I den processen behöver vi varandra, så vi kommer också att mötas i olika så kallade GC Forum, för inspirerande och givande erfarenhetsutbyte.

 

Det erbjuds inspiration inom en bredd av ämnes- och intresseområden, från människor med egen erfarenhet, som är sakkunniga/experter inom sina områden. Vi blandar världens alla kunskaper och ser till att inte lägga någon begränsning, då vi alla har olika intresseområden och infallsvinklar i livet. Vi kommer till exempel att beröra områden som: hälsa och livsstil, mat och näring, träning, mindfulness och meditation, affirmation, hur man manifesterar sina mål och drömmar och mycket mer. En blandning av västerländsk- och österländsk kunskap, andra erfarenheter och vetenskapliga studier. Detta och mycket mer kommer du att ta del av.

Jag, Maria Mattsson, Grundare GC Network, bjuder in till möten och event om det som människor generellt är intresserade av, och tycker är spännande, inom områden som får oss att växa. Detta även om jag själv inte alltid har samma intresse. Men jag har en öppen attityd och vill tillåta alla att få stå fram och berätta. Så jag vill veta vad du är intresserad av, din röst är viktig. För att även kunna ta in dina ämnesområden i agendan.

 

GC FORUM KONCEPTET

Det finns möjlighet att delta i en eller flera GC Forum, att i mindre grupp mötas för inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion.
Varje GC Forum Grupp har maximalt 7 deltagare, för att få den lilla gruppens styrka i samtalen. Varje grupp följs åt under ett medlemsår och träffas vid 8 tillfällen. Samtalen sker i förtroende och under sekretess.

GC Forum Konceptet är kärnan i Nätverket. Förutom de stora Eventen så möts de som vill i mindre grupper, sk GC Forum. Oavsett hur stora vi blir, kommer vi alltid att gruppera oss. Varje grupp följs åt under ett medlemsår, och varje medlem utvecklas i sin egen riktning, i den takt som passar för varje individs mål och drömmar.
I mitten av året möts alla grupper för erfarenhetsutbyte under en halvdag, en sk GC Forum Dag. Här delar grupperna med sig till varandra av det som givit insikter, perspektiv och växande. Därmed får alla grupperna ny energi, med nya perspektiv att ta med i sin fortsättning, resten av medlemsåret. 

Det finns nu två olika Forumgrupper inom Konceptet, den ena ‘GC Forum Freedom’, som bygger på det Fria samtalet, den andra heter ‘GC Forum Spiritual’ och är samtal med Andliga Teman.

GC FORUM FREEDOM

Grundidén är att dialogen är öppen. Man pratar om det som är aktuellt, och har samtal utifrån den specifika individen och dess behov. Därmed vet man aldrig vad varje möte har i sin linda. Det är ju det som är det fina och kraftfulla. För det handlar om var och ens personliga utveckling, som är avgörande för var och ens fortsättning. Genom att dela med dig av just dina erfarenheter och insikter, och samtidigt vara lyhörd för andras, skapas ett samtal och en vid, öppen diskussion. Samtalet är fritt och kan beröra alla områden inom det personliga området.

GC FORUM SPIRITUAL

Inför varje möte så väljer Gruppledaren Andliga teman för mötet. Dessa teman leder in till djupa och unika samtal. Det är varje individ och gruppen tillsammans som skapar samtalet och det är det som är poängen. Men till skillnad från Freedom grupperna så presenteras teman, likt ett smörgåsbord inom det andliga området. Vissa gånger kan det vara ett område som du vid första anblick inte tror att du är intresserad av, men som kan visa sig ge dig ett nytt perspektiv och ny information som du kan använda på nytt sätt, i ditt liv och arbete.

Det som är gemensamt för både ’Freedom’ och ’Spiritual’ Grupperna, är att du plockar upp det du vill och det du behöver. Du behöver inte tro, tycka och känna som någon annan. Det är ju ändå inte det som är poängen. Men genom att ta in och inspireras av någon annans historia, erfarenhet och kunskap kan det leda in på ett nytt spår, ett nytt område, och ge utveckling där du just nu befinner dig. Det kan ge en fin stund till eftertanke och reflektion. Med nytt perspektiv in i ett område, som du kanske redan vet mycket om, rent av är expert inom, kan ge utveckling, för vi är aldrig färdiga.

 

GC MAGAZINE

GC Magazine är Nyhetsbrevet och Temamagasinet exklusivt för medlemmar och ges ut 6 gånger per år. I varje nummer finner man senaste nytt från Nätverket, olika Teman, Meditationer samt Gästkrönikor.

Vi vill erbjuda en bredd av ämnesområden presenterat över året, då vi  alla har olika intresseområden. Information, kan ge ny förståelse och ett nytt perspektiv in i livets olika områden. Med djupare förståelse leder vi oss själva, kanske in på en ny väg, i vårt sökande och utveckling. Ibland kan en övning ge en fördjupning inom områden där man redan har ett stort intresse. Det kan ge nya perspektiv, som kan vara avgörande i ditt växande, din personliga utveckling. Sen behöver vi själva förstå och prova, göra det på vårt eget sätt. Låt dig inspireras.

Nätverkets Grundare

Egentligen har jag väl alltid varit inkännande och intuitiv i mitt liv. Men på hösten 2014 blev det en stor vändning och skillnad, efter att ha gått flera kurser så började jag känna och uppleva mer. I samband med det skrev jag även min bok, eftersom jag fick upplevelser på ett nytt sätt och kanaliserade ner texter. Valde att ta med en kanaliserad text när jag publicerade boken: ‘Livsformen – Så får du ut mer av livet’, i augusti 2015.
Har under åren som gått även arbetat med kurser och workshops, bland annat skrev jag workshopen: ‘Livsformen: Så får du ut mer av livet’ baserad på boken, och därefter Business Konceptet: ‘A Business Formula: Hur du får ut mer av ditt arbetsliv och affärsliv’ samt ‘Din Egen Business Formula’, 2016 och 2017. Har gjort det för att väcka till debatt och insikter. Genom att samla människor i diskussionsgrupper och hålla inspirationsföreläsningar både om boken och om Business Konceptet, har jag nått ut till fler, och delat med mig av det som jag tror kan göra skillnad även för andra.

Har sedan 2019 velat nå ut på nya sätt och bestämde mig för att starta Nätverket Golden Circles Network. Både namnet och symbolen med de gyllene cirklarna kom till mig i en vision och det fanns ingen tvekan inom mig, det kändes rätt och i en tid vi behöver mötas i de här frågorna. Nätverket är en plattform för andligt och personligt växande och alla som vill kan vara med. Det är en ’Medlemsportal’ att mötas i både fysiskt och digitalt, med både event och den viktiga gruppverksamheten: GC Forum, GC Magazine samt hemsidan: gcnetwork.se, som är navet i nätverket. Det har varit en process att se medlemmar växa och i det har jag själv växt. Att få ett sammanhang att kunna tala om de här frågorna är viktigt i dessa tider, när människor mer än någonsin känner sig rådvilla så kan vi stärka varandra. Det har jag själv upplevt, och att ha någon att prata med har varit avgörande för mig.

Jag vill att fler söker på egen hand, och vill Du vara med så är det en möjlighet att möta andra, att ha någon att prata med.

Maria Mattsson
Grundare
Golden Circles Network

Kontakt

GC Network
Box 24 204
104 51 Stockholm

Mail: info@gcnetwork.se