Medlemsstadgar

 

♦   Golden Circles Network är ett friare, mer oberoende medlemsnätverk för sina medlemmar. Inom ramen tillåter man en fri syn på livet och alla dess delar, som tillsammans bildar en helhet. Grundtanken är att nätverket är en mötesplats för personlig utveckling.

♦   All information, vare sig den ges ut i skrift eller tal är fritt, det vill säga det finns inga intressen att påverka eller styra sina medlemmar, det bygger på var och ens fria vilja. Vi lägger inga värderingar på varje individs egen tro, så länge den är god och kärleksfull.

♦   Alla möten, event, nyhetsbrev och all information via nätverkets hemsida: gcnetwork.se är alla avsedda att inspirera sina medlemmar till eftertanke. Genom att tillhandahålla en bredd; ett smörgåsbord av kunskap inom många områden, med kunniga gästföreläsare som är experter och sakkunniga inom sina respektive områden.

♦   Vi inspirerar varandra till eftertanke. Det finns inga rätt eller fel. Det är upp till var och en att känna efter och förstå vad som passar för en själv.

♥   Vi inspirerar varandra genom att vara goda förebilder för varandra.

♥   Vi visar varandra respekt och är ärliga och trevliga. Vi träffas för att ha trevligt tillsammans.

♥   Alla med ett genuint intresse för sin egen personliga utveckling är välkommen som medlem.