Välkommen som medlem

Golden Circles Network är ett friare, mer oberoende medlemsnätverk för sina medlemmar. Inom ramen tillåter man en fri syn på livet och alla dess delar som tillsammans bildar en helhet. Grundtanken är att Nätverket är en mötesplats för personlig utveckling.
All information, vare sig den ges ut i skrift eller tal är fritt, det vill säga det finns inga intressen att påverka eller styra sina medlemmar. Det bygger på var och ens fria vilja. Vi lägger inga värderingar på varje individs egen tro, så länge den är god och kärleksfull. Det finns inget rätt eller fel.
Alla med ett genuint intresse kring de här frågorna är välkomna som medlemmar. För att bli medlem så måste man antingen bli rekommenderad av en medlem alternativt svara på några enkla frågor samt godkänna GC Network Stadgar.

Fri

MEDLEM

Fri medlem passar för intresserade och helt nya och ger möjlighet att gå på årets 5 Event.

Man betalar för varje event*, är med i deltagarregistret för event och får utskick om alla Event med Förtur att boka

(*Man betalar 300kr per event)

Bas

MEDLEM

Bas medlem gäller för de som varit Fri medlem och närvarat på minst 4-5 event året innan. Som Bas medlem erhåller man ett reducerat pris för årets 5 event. Bas medlemmar är med i deltagarregistret för event och får utskick om alla event och förtur att boka.

Basmedlem:

1.280 kronor per år

Premium

MEDLEM

Premium medlemskap är ett val för alla som vill gå vidare inom det personliga och andligheten. Som Premium medlem får du tillgång till ett större nätverk.

Premium Medlem:

4.140 kronor per år

I Premium Medlemskapet ingår:
Årets 5 Event med Gästföreläsare
GC Forum Konceptet med Gruppverksamheten
8 Gruppmöten per år*
GC Magazine med 6 utgåvor per år
Meditationer även inspelade
Vip-plats vid alla Event
med fin placering
Vip-Mingel med Gästföreläsarna efter föreläsningarna vid Event

*4 gruppmöten på våren och 4 på hösten. GC Forum Dagar, i maj och november, där alla Forum Grupper samlas en dag för erfarenhetsutbyte.