Om GC Network

{

Låt dig inspireras av ett nätverk med inriktning på din personliga utveckling.

En inspirerande mötesplats för din personliga utveckling.

Golden Circles Network är ett medlemsnätverk med inriktning på personlig utveckling. Det här är en inspirerande mötesplats för alla som vill fortsätta, ha ett sammanhang för sin personliga utveckling. På en mer avancerad nivå handlar personlig utveckling bland annat om vår andliga utveckling. Den andliga utvecklingen och att förstå livets stora frågor är avgörande för allas vår fortsättning.
Vi träffas regelbundet under olika former. Förutom att jag ser till att bjuda in inspirerande människor inom olika områden som får dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, så kommer även jag att dela med mig av mina egna. Jag vill inspirera kring frågor som kan göra skillnad för dig. För vi kan bara inspirera varandra, sedan behöver vi själva förstå vad som är rätt, för vår egen fortsättning och utveckling. I den processen behöver vi varandra, så vi kommer också att mötas i olika så kallade GC Forum, för inspirerande och givande erfarenhetsutbyte.

”En blandning av västerländsk- och österländsk kunskap, andra erfarenheter och vetenskapliga studier.”

Det erbjuds inspiration inom en bredd av ämnes- och intresseområden, från människor med egen erfarenhet, som är sakkunniga och experter inom sina områden. Vi blandar världens alla kunskaper och ser till att inte lägga någon begränsning, då vi alla har olika intresseområden och infallsvinklar i livet. Vi kommer till exempel att beröra områden som, hälsa och livsstil, mat och näring, träning, mindfulness och meditation, affirmation, hur man manifesterar sina mål och drömmar och mycket mer. En blandning av västerländsk- och österländsk kunskap, andra erfarenheter och vetenskapliga studier. Detta och mycket mer kommer du att ta del av.

Jag, Maria Mattsson, Grundare GC Network, bjuder in till möten och event om det som människor generellt är intresserade av, och tycker är spännande, inom områden som får oss att växa. Detta även om jag själv inte alltid har samma intresse. Men jag har en öppen attityd och vill tillåta alla att få stå fram och berätta. Så jag vill veta vad du är intresserad av, din röst är viktig. För att även kunna ta in dina ämnesområden i agendan.

Det här Nätverket ger ringar på vattnet, vi utvidgar och växer.
Symboliken för detta ser du här i Nätverkets andra symbol.

|

Mission

Att alla människor ska nå sin egen livsväg och sanning.

|

Vision

Att Nätverket ger sina medlemmar möjlighet till personligt och andligt växande.

|

Mål

Genom att tillhandahålla en bredd av inspiration och kunskap, utvecklas medlemmarna i sin egen riktning, i den takt som passar för varje individs mål och drömmar.

Fri medlem

Pris: 300 kr/Event
Möjlighet att deltaga på årets 5 event. Fri medlem passar för intresserade och helt nya och ger en möjlighet att gå på årets Event. Man betalar 300 kr per event. När man deltagit på 4-5 event så har man möjlighet att få bli Bas medlem, och erhåller då ett reducerat pris för alla event under året. Som Fri medlem så blir man registrerad i deltagarregistret för event och får utskick om alla event och förtur att boka.

Basmedlem

Pris: 1.280 kr
Bas medlem gäller för de som varit Fri medlem och närvarat på minst 4-5 event året innan. Som Bas medlem erhåller man ett reducerat pris för årets 5 event. Bas medlemmar är med i deltagarregistret för event och får utskick om alla event och förtur att boka.

Premiummedlem

Premium medlemskap är ett val för alla som vill gå vidare inom det personliga och andligheten. Ett förmånligt medlemskap 2022. Som Premium medlem får du tillgång till ett större Nätverk. Efter föreläsningarna vid varje event få tillfälle att träffa gästföreläsarna. Och Premium grupperna kommer att utöver ordinare träffar i GC Forum grupperna, mötas för erfarenhetsutbyte och diskussioner. Läs vidare nedan vad som ingår i ett Premium medlemskap.

Pris: 4.140 kr
Premium medlemskap är ett val för alla som vill gå vidare inom det personliga och andligheten. Ett förmånligt medlemskap 2022.

SOM PREMIUM MEDLEM FÅR DU:

• Årets 5 Event med Gästföreläsare
• GC Forum Konceptet med Gruppverksamheten
8 Gruppmöten per år. 4 möten på våren och 4 på hösten.
GC Forum Dagar, i maj och november, där alla Forum Grupper samlas en dag för erfarenhetsutbyte.
Premiumsidor på vår hemsida gcnetwork.se
• GC Magazine med 6 utgåvor per år. Exklusivt endast som Premium medlem från och med nu.
• Meditationer, även inspelade.
• Vip-plats vid alla Event med fin placering
• Vip-Mingel med Gästföreläsarna efter föreläsningarna vid Event.