About GC Network

{

Låt dig inspireras av ett nätverk med inriktning på din personliga utveckling.

Golden Circles Network

Golden Circles Network är ett medlemsnätverk med inriktning på personlig utveckling. Det här är en inspirerande plattform för alla som vill fortsätta, ha ett sammanhang och mötesplats för sin personliga utveckling. På en mer avancerad nivå handlar personlig utveckling bland annat om vår andliga utveckling. Den andliga utvecklingen och att förstå livets stora frågor är avgörande för allas vår fortsättning.

Vi träffas regelbundet under olika former. Förutom att jag ser till att bjuda in inspirerande människor inom olika områden som får dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, så kommer även jag att dela med mig av mina egna. Jag vill inspirera kring frågor som kan göra skillnad för dig. För vi kan bara inspirera varandra, sedan behöver vi själva förstå vad som är rätt, för vår egen fortsättning och utveckling. I den processen behöver vi varandra, så vi kommer också att mötas i olika så kallade GC Forum, för inspirerande och givande erfarenhetsutbyte.

”En blandning av västerländsk- och österländsk kunskap, andra erfarenheter och vetenskapliga studier.”

Det erbjuds inspiration inom en bredd av ämnes- och intresseområden, från människor med egen erfarenhet, som är sakkunniga och experter inom sina områden. Vi blandar världens alla kunskaper och ser till att inte lägga någon begränsning, då vi alla har olika intresseområden och infallsvinklar i livet. Vi kommer till exempel att beröra områden som, hälsa och livsstil, mat och näring, träning, mindfulness och meditation, affirmation, hur man manifesterar sina mål och drömmar och mycket mer. En blandning av västerländsk- och österländsk kunskap, andra erfarenheter och vetenskapliga studier. Detta och mycket mer kommer du att ta del av.

Jag, Maria Mattsson, Grundare GC Network, bjuder in till möten och event om det som människor generellt är intresserade av, och tycker är spännande, inom områden som får oss att växa. Detta även om jag själv inte alltid har samma intresse. Men jag har en öppen attityd och vill tillåta alla att få stå fram och berätta. Så jag vill veta vad du är intresserad av, din röst är viktig. För att även kunna ta in dina ämnesområden i agendan.